Ochana pred požiarmi

Vykonávame kompletný servis v plnení povinností zamestnávateľa vyplývajúci z §4 a 5 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi

Bezpečnosť pri práci

Služby autorizovaného bezpečnostného technika v zmysle § 24 zákona č.124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.

Poskytujeme služby s viac ako 10 ročnou praxou:

  • Autorizovaný bezpečnostný technik 
  • Technik požiarnej ochrany 
  • Služby civilnej ochrany  
  • Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov  
  • Kontroly stabilných hasiacich zariadení 
  • Kontroly elektrickej požiarnej signalizácie 
  • Kontroly požiarnych uzáverov

Naše motto :  ,,Efektivita je štandard, nie iba cieľ ,, 

Našou prioritou je:

  1. Vykonať všetky opatrenia na pracoviskách pre vašu bezpečnosť a ochranu pred požiarmi.
  2. Robiť služby stále kvalitnejšie a prispôsobené na mieru pre Vás. 

 

Ak vás moja ponuka zaujala, neváhajte nás kontaktovať. Veľmi rádi Vám zodpovieme všetky Vaše otázky k tejto širokej problematike.